Średni kurs walut NBP

Inwestycje

Strategia inwestycji kapitałowych „Milenium Inwestycje” Sp. z o.o. zakłada zaangażowanie Spółki w przedsiębiorstwa, które posiadają potencjał wzrostu wynikający z ich pozycji na rynkach lokalnych lub niszowych oraz mogących współpracować z firmami, w których Milenium Inwestycje Sp. z o.o. jest już zaangażowane. Rozwój organiczny oraz synergie w funkcjonowaniu pomiędzy poszczególnymi firmami zapewniać winny zwrot z dokonanych inwestycji. Jednocześnie zarząd „Milenium Inwestycje” Sp. z o.o. dąży do inwestowania w przedsiębiorstwa działające w różnych obszarach rynku, tak by poprzez dywersyfikację ograniczyć wpływ koniunktury w poszczególnych branżach na rezultaty osiągane przez „Milenium Inwestycje” Sp. z o.o.

 

Zapraszamy do kontaktu i przedstawiania projektów inwestycyjnych. W szczególności zainteresowani jesteśmy inwestycjami w firmy zajmujące się handlem art. BHP, artykułami metalowymi.

Milenium (C) 2008   Spawanie | Mapa strony   
obrazek