Średni kurs walut NBP

Outsourcing

Outsourcing - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Zwykle dotyczy to zadań pomocniczych, nie związanych bezpośrednio z uzyskiwaniem dochodu. Współcześnie bardzo często outsourceowane są usługi ochroniarskie, prawnicze, informatyczne, księgowe, rekrutacyjne, wynajem pracowników (outosourcing personalny), utrzymywanie czystości itd. Niektóre firmy idą znacznie dalej, outsourceując np. support lub część produkcji. Wśród dużych zachodnich koncernów rozpowszechniła się praktyka outsourceowania znacznej części produkcji do krajów o tańszej sile roboczej, zwłaszcza do krajów azjatyckich - szczególną popularnością cieszą się usługi firm hinduskich.

Najczęstszą przyczyną wprowadzania praktyk outsourcingowych jest chęć obniżenia kosztów i uniknięcia sytuacji korupcjogennych.

W przypadku gdy outsourcing okazał się błędną decyzją biznesową firmy realizują projekty insourcingowe.

 

Fragment dłuższego artykułu pobrano z WikiPedia- OutsourcingProszę o szczegółową ofertę

 

Milenium (C) 2008   Spawanie | Mapa strony   
obrazek